Vennootschap, Financieel

Fiscus gaat extra controleren op lening met eigen BV

Wat moet ik regelen als ik geld leen van mijn BV?

Geld lenen van of aan je BV vereist een goed contract. Daarin duidelijke afspraken, zodat het een zakelijke overeenkomst is. De fiscus wil niet dat je een voordeel behaalt.

De fiscus en de DGA en BV leningen

Logo belastingdienst fiscus

De Belastingdienst heeft zijn aandacht gericht op de DGA’s. Daarbij controleert de fiscus of er een zakelijke grond is voor de leningen en ook voor de betaalde rente. Wat kun je in ieder geval doen om de risico’s te verkleinen?

Voorkom discussie met de fiscus, zet de zaken op papier

Zet alle onderlinge leningen op papier. Deze eis geldt eigenlijk altijd voor leningen in de zakelijke sfeer. Dus de leningen tussen verschillende BV’s de lening die je door het jaar hebt op een rekening courant, de lening die je hebt verstrekt aan de BV. Al die leningen moeten even op papier, met een rentebepaling en een opeisbaarheidsclausule. Dat is een clausule die de leninggever rechten geeft om de lening op te eisen.
Als je toch de formele papierwinkel regelt, denk dan ook even aan de volgende overeenkomsten. De arbeidsovereenkomst van de DGA en de managementovereenkomsten tussen de verschillende BV’s.

  • Je leent geld van jouw eigen bedrijf. Bijvoorbeeld jouw BV heeft een behoorlijke kaspositie en je wilt het geld gebruiken voor de aankoop van een huis. De fiscus eist een leningovereenkomst BV met de DGA.
  • Je verstrekt een lening aan jouw eigen bedrijf. Je bent directeur grootaandeelhouder (DGA) en jouw bedrijf heeft (tijdelijk) geld nodig. In plaats van een storting in het kapitaal kun je ook het geld uitlenen. Ook hier eist de fiscus een leningcontract DGA met de BV.
  • De ene BV leent geld aan de andere BV. Je noemt dit ook wel een intercompany lening. Deze situatie komt veel voor binnen een concern. De Holding leent geld aan de werkmaatschappij of andersom. Ook bij deze leningen moet rente betaald worden en eist de fiscus een leningovereenkomst.
  • Een doorlopende lening tussen de DGA en zijn BV, een zogeheten rekening courant verhouding. De belastingdienst wil dat je hiervoor een rekeningcourantovereenkomst sluit.

Dood of Ziek?

doehetzelfnotaris

Heb je geregeld wat er gebeurt als je tijdelijk niet in staat bent om besluiten te nemen? Bijvoorbeeld omdat je daar fysiek echt niet toe in staat bent, na een ongeluk, hartaanval of andere calamiteit? Je hebt in ieder geval een aandeelhoudersbesluit nodig waarin op voorhand is geregeld wie dan de besluiten tijdelijk kan nemen.
Het is ook het overwegen waard om het de zaken wat beter te regelen, daarvoor bestaat het Levenstestament. Een document dat je bij de notaris moet opstellen. Dat kan bij onze zustersite DoeHetZelfNotaris.nl

Terug naar overzicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.