Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat je kan vestigen op goederen. Dat zijn dan geen registergoederen, daar noem je een dergelijke zekerheid meestal een hypotheek. Pandrecht kan je vestigen op roerende zaken zoals voorraad en inventaris, maar ook aan (handels)vorderingen, belastingteruggaven, merkenrechten, alles van waarde.
Het pandrecht is als zekerheid voor terugbetaling van een geldvordering. Krijg je niet betaald, dan is het onderpand van jou.