Hoe hef ik een stichting op?

Hoe hef ik een stichting op?

Home » Hoe hef ik een stichting op?
8.0

De stichting is niet meer actief. Het doel is bereikt of de bestuursleden hebben andere prioriteiten. Jullie willen de stichting dus opheffen. Hoe moet je dat doen? Om te beginnen, je kan het zelf. Je hoeft dus niet naar de notaris, zoals bij de oprichting. Maar doorloop wel het stappenplan om te voorkomen dat je achteraf aansprakelijk blijkt te zijn. Juridisch noem je dit de ontbinding van de rechtspersoon.

Hoe hef ik een stichting op?

Snelle opheffing

Je kan de stichting heel snel opheffen als je alle bestaande mogelijke schuldeisers hebt betaald. Dus als je als bestuur zeker weet dat er niet nog ergens iemand is die geld van de stichting krijgt. Dat is meestal het geval bij de slapende stichtingen. Twijfel je hieraan? Dan kan je voor de langzame weg kiezen. Dan komt er een publicatie van een voorgenomen besluit, waartegen mogelijke schuldeisers zich dan kunnen verzetten.

Stappenplan opheffen stichting

 1. Zoek in de statuten wat daar staat over opheffen

  Het opheffingsbesluit moet zijn genomen volgens de regels van de statuten. Meestal staat er in de statuten dat er een bepaalde zware meerderheid van het bestuur in moet stemmen.

 2. Is er nog geld of bezit, bedenk wat je daarmee wilt doen

  Het eindsaldo van de stichting moet besteed, zoals de statuten dat aangeven. Dat wil zeggen aan het doel van de stichting. Let op, is het een ANBI stichting? Dan moet het batig saldo overgemaakt aan een andere stichting met ongeveer hetzelfde doel die ook de ANBI status heeft.

 3. Bedenk wie de oude notulen en boekhouding gaat bewaren

  Je moet zeven jaar alle stukken van de stichting bewaren. Dat mag ook digitaal. Je moet er wel een persoon voor aanwijzen. Die komt namelijk in het handelsregister te staan, voor eventuele navraag. Die persoon noem je de bewaarder.

 4. Neem het bestuursbesluit tot opheffing

  Maak notulen waarin je besluit dat je de stichting opheft. Gebruik ons model om dat te doen. Nu moet je de instemming hebben van de overige bestuursleden. Je kan ze het bestuursbesluit opsturen en vragen om hiermee in te stemmen.

 5. Vul het formulier in van de Kamer van Koophandel

  Ga naar het online handelsregister en kies dan voor het formulier ontbinding rechtspersoon. Let nu goed op: Vul in dat de stichting geen baten heeft op het moment van ontbinding. Dat is ook correct, want voor de daadwerkelijk ontbinding hebben jullie alles afgehandeld.

 6. Hef de bankrekening op

  Je moet bij de bank doorgeven dat de stichting is opgeheven. Geef aan waar ze het resterend saldo naar over kunnen boeken.

 7. Was het een ANBI? Meld de stichting dan af

  Je moet aan de Belastingdienst melden dat de stichting is opgeheven. Je vraagt formeel om beëindiging van de beschikking tot aanwijzing als ANBI.

Lees meer

Menu

0
Je winkelwagen