Agentuur

Agentuur is een werkwijze waarbij een handelsagent overeenkomsten sluit tussen zijn opdrachtgever en een klant. De agent zelf is geen partij bij de overeenkomst. Agenten werken zelfstandig en zijn dus geen werknemer. Afspraken worden vastgelegd in een agentuurovereenkomst.