Agentuur

Agentuur is de overeenkomst waarbij een handelsagent overeenkomsten sluit tussen zijn opdrachtgever en de klant. De agent is dus zelf geen partij bij de overeenkomst. Deze agenten zijn zelfstandig, ze zijn dus ook geen werknemer, er is geen arbeidsovereenkomst.