Ontbindingsbesluit rechtspersoon

Het ontbindingsbesluit is het besluit van het bestuur of de aandeelhouders om een rechtspersoon te ontbinden. Het is het formele besluit om de organisatie op te heffen. Bij een stichting neemt het stichtingsbestuur het besluit. Bij een vereniging de leden op de algemene vergadering, waar dit besluit op de agenda is gezet door het verenigingsbestuur. Bij een BV zijn dat de aandeelhouders. Voor het opheffen van een stichting hebben we een stappenplan. Je kunt gebruik maken van één van onze modelbesluiten.