Hoofdsom

Geld schenken lenen

De hoofdsom is bij een lening het bedrag dat er geleend is. Je onderscheidt de hoofdsom van de rente, die je berekent over de hoofdsom. De hoofdsom kan lager worden door aflossingen.

Ook bij een incasso spreek je over de hoofdsom. Dan is de hoofdsom de optelling van alle vorderingen bij elkaar, zonder de rente en de incassokosten.