Hoofdsom

Hoofdsom is de term voor het bedrag dat je (uit)leent of op je spaarrekening staat. Over dit bedrag wordt rente berekend. Bij een incasso wordt ook over een hoofdsom gesproken. Dit zijn de openstaande schulden zonder rente en incassokosten.

Lening

Als je een lening van €1000,- hebt en de rente is 2%, dan is de hoofdsom €1000,-. De rente die je moet betalen is €20,-. Als je de lening terugbetaalt, betaal je niet alleen de rentevergoeding, maar ook het originele bedrag van €1000,- terug.

Spaarrekening

Op een spaarrekening werkt het op dezelfde manier. Stel dat je €10.000,- op een spaarrekening hebt gestort en de rente is 1%. Dan ontvang je €100,- rente over dit bedrag. Aan het einde van de periode, heb je niet alleen rente ontvangen, maar ook nog steeds het originele bedrag van €10.000,- op je rekening staan.

Afhankelijk van hoeveel rente er is betaald of ontvangen, kan de hoofdsom veranderen. Als je bijvoorbeeld een lening hebt van €1000,- en je betaalt elke maand €50,- aan rente en aflossing, dan wordt de som na elke betaling lager. Aan het einde van de looptijd is de som €0,-, omdat alle rente en aflossing is betaald.