Algemene vergadering

De algemene vergadering, ook wel Algemene Ledenvergadering (ALV), is een ledenvergadering van een vereniging. Tijdens deze bijeenkomst moeten alle leden zijn opgeroepen, moet er een agenda zijn en moeten er notulen worden opgesteld. De ALV neemt de besluiten die de statuten aan haar opdraagt en ze kan het bestuur vervolgens vragen deze uit te voeren. Tegenwoordig hoeft dit niet meer in een zaaltje, maar gaat het ook vaak online. Eenmaal per jaar is er de verplichte jaarvergadering.