Bestuursverslag

Een bestuursverslag is een verantwoording door het bestuur van een rechtspersoon. Hierin staat een toelichting op de jaarcijfers en het beleid van de organisatie. Het bestuursverslag is lang niet altijd wettelijk verplicht en dus ook niet altijd openbaar. Vroeger heette dit een jaarverslag, een woord dat nog steeds veel wordt gebruikt.