Bestuursverslag

Een bestuursverslag is een verantwoording door het bestuur van een rechtspersoon. Hierin staat een toelichting op de jaarcijfers en het beleid van de organisatie. Vroeger heette dit een jaarverslag, een woord dat nog steeds veel wordt gebruikt.

Naast financiële gegevens bevat het vaak ook informatie over de strategie, doelstellingen, markttrends en duurzaamheidsinitiatieven bevat. Een bestuursverslag wordt doorgaans opgesteld volgens wettelijke richtlijnen en wordt gebruikt als een belangrijk communicatiemiddel om transparantie te tonen over de activiteiten en resultaten van de organisatie gedurende het afgelopen jaar. Meer informatie vind je op de website van de Raad voor Jaarverslaglegging.