Jaarvergadering

Een jaarvergadering is een bijeenkomst waarin de belangrijkste besluiten ter afronding van het boekjaar worden genomen. Bij een vereniging heet dit een algemene vergadering (ALV) die toegankelijk is voor alle leden. Bij een bv of nv heet dit een aandeelhoudersvergadering.

Leden of aandeelhouders stellen de jaarrekening van de organisatie vast. Dit wordt ondersteund door een kascommissie of accountant die de jaarcijfers vooraf heeft bestudeerd.