Maatschap

Een maatschap is een ondernemingsvorm die te vergelijken is met een vennootschap onder firma. In de maatschap werken personen samen die een vrij beroep uitoefenen. Ze zijn daarbij gebonden aan de regels van dat beroep. Denk aan advocaten, doctoren, tandartsen en dergelijke. Zij werken individueel in een samenwerkingsverband. De maatschap is geen rechtspersoon.