Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen met als doel om gezamenlijk een bedrijf uit te oefenen. Hierin brengen vennoten hun kennis, vaardigheden, arbeid of geld in, met als doel om winst te maken. Elke vennoot is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen en deelt mee in de winst, maar dragen ook samen het risico van eventuele verliezen. Deze vorm is te vergelijken is met een vennootschap onder firma.

Er is geen sprake van een rechtspersoon, maar van een informele samenwerking en wordt vaak gebruikt door professionals zoals artsen, advocaten en accountants. Zij werken individueel in een samenwerkingsverband. De afspraken over de samenwerking, winstverdeling en verantwoordelijkheden worden meestal vastgelegd in een maatschapscontract. Hierin staan de rechten en plichten van de vennoten worden vastgelegd.