Anciënniteit

Binnen het arbeidsrecht betekent anciënniteit dat de duur van een dienstverband bepalend is voor bepaalde rechten. Bijvoorbeeld, hoe langer in dienst, hoe meer vakantiedagen.

Met betrekking tot het ontslagrecht vinden we het anciënniteitbeginsel terug in de last in/first out-regel. De laatste die in dienst kwam, kan het eerst ontslagen worden.