Boete

Een boete moet je voor straf betalen. Er zijn verschillende boetes. De meest bekende is de strafrechtelijke boete. Die staat in de verkeerswet. Je rijdt te hard of onder invloed. De hoogte staat vast. Verder heb je boetes die je in een contract op kunt nemen. Denk bijv. aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst.

In een individuele arbeidsovereenkomst kan een boetebeding zijn opgenomen. Dat kan ook in een contractueel overeengekomen personeelshandboek of een CAO. Alleen als daarvan sprake is, mag een boete, onder strenge regels, worden opgelegd.