Boete

Een boete is een bedrag dat je voor straf moet betalen. We kennen verschillende boetes.

De meest bekende is de strafrechtelijke boete. Die staat in de wet, of verkeerswet. De hoogte van die boetes staat ook vast.

Dan heb je de boete die je kan opnemen in een contract. Een boetebepaling of boetebeding.

Boete in een arbeidsovereenkomst. In een individuele arbeidsovereenkomst kan een boetebeding zijn opgenomen. Dat kan ook in een contractueel overeengekomen personeelshandboek of een CAO, . Alleen als daarvan sprake is, dan mag een boete, onder strenge regels, worden opgelegd.