Ontslagverbod

Een ontslagverbod of opzegverbod is een wettelijk verbod om een werknemer te ontslaan of een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze vallen uiteen in twee groepen. De groep met een verbod om iemand te ontslaan tijdens een bepaalde situatie, bijvoorbeeld als iemand zwanger is. De andere groep is die met een verbod om iemand te ontslaan wegens iets dat die doet.

Verbod tijdens:

Verbod wegens:

Een ontslag in strijd met een ontslagverbod is geldig, maar onterecht. Vanwege het ontslagverbod kan de werknemer het ontslag laten vernietigen door de kantonrechter. Dat noem je vernietigbaar. Of je kan de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding vast te stellen. Op onze website vind je verschillende modelbrieven.

Lees ook ons artikel: Is een ontslag in strijd met het ontslagverbod geldig?