Ontslagverbod

overeenkomst ontbinden

Een ontslagverbod of opzegverbod is een wettelijk verbod om een werknemer te ontslaan of een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Ontslagverboden vallen uiteen in twee groepen. De groep met een verbod om iemand te ontslaan tijdens een bepaalde situatie, bijvoorbeeld als iemand zwanger is. De andere groep is die met een verbod om iemand te ontslaan wegens iets dat die doet.

Ontslagverboden tijdens:

Ontslagverboden wegens:

Een ontslag in strijd met een ontslagverbod is geldig, maar onterecht. Vanwege het ontslagverbod kan de werknemer het ontslag laten vernietigen door de kantonrechter. Dat noem je vernietigbaar. Of je kan de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding vast te stellen.