Appel

Appel is een ander woord voor hoger beroep. Het is de oude term, die je nog terugziet in de namen van de partijen in de stukken in een hoger beroep. Zo heet de partij die hoger beroep aantekent appellant. Tot 2006 was de schrijfwijze appèl. Bij een hoger beroep van een kort geding kan sprake zijn van een spoed appel.