Hoger beroep

hamer notulen

Hoger beroep is dat een eerder besluit wordt voorgelegd aan een hogere rechter. Een partij is het niet eens met een vonnis of beschikking. Deze partij gaat in hoger beroep. De hele zaak wordt opnieuw bekeken door die hogere rechter. Je kan in Nederland maar éénmaal in hoger beroep.

Dat is anders als je naar de Hoge Raad gaat. Dat noem je geen hoger beroep maar cassatie. Zij beoordeelt de zaak niet inhoudelijk. De Hoge Raad kijkt alleen of het recht juist is toegepast. Zij neemt de feiten over van de lagere instantie.

Voorbeeld: het vonnis van de rechtbank in een huurgeschil. Tegen dat vonnis kan je in hoger beroep bij het Gerechtshof.