Hoger beroep

Hoger beroep is dat een eerder besluit wordt voorgelegd aan een hogere rechter. Een partij is het niet eens met een vonnis of beschikking. De zaak wordt opnieuw bekeken door die hogere rechter. In Nederland mag je eenmaal in hoger beroep gaan.

Dat is anders als je naar de Hoge Raad gaat. Dit noem je cassatie. De Hoge Raad kijkt alleen of het recht juist is toegepast, dus niet inhoudelijk. Zij nemen de feiten over van de lagere instantie.