Spoed appel

Een spoed appel, ook wel turbo appel, is een versneld hoger beroep van een kort geding. Normaal is van een kort geding ook hoger beroep mogelijk. Die procedure heeft dan echter geen spoed en kan zomaar een jaar duren. Het kan zijn dat er nog steeds spoed is in de zaak. Dan is een spoed appel mogelijk. Bij het gerechtshof zal de zaak opnieuw worden beoordeeld. De appelant moet aantonen dat er ook spoed is voor dit hoger beroep. Normaal is een appel een ander woord voor hoger beroep. Alleen in dit specifieke geval is dat niet het zo.