Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn het geheel aan condities waaronder iemand arbeid verricht, zoals de inrichting van de werkplek. Het gaat ook over de veiligheid van het gebruik van gereedschappen en andere hulpmiddelen. Ook de aanpassing in de arbeid aan zwangere werknemers valt hieronder. Een ander voorbeeld zijn de arbeids- en rusttijden.

De normen zijn voornamelijk terug te vinden in de arbeidsomstandighedenwet. Deze wet is uitgewerkt in een lange reeks besluiten en detailregels.