Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden zijn het geheel van omstandigheden waaronder je arbeid verricht. Dat zijn dus feitelijk omstandigheden zoals de inrichting van de werkplek. Het gaat ook over de veiligheid van het gebruik van gereedschappen,  en andere hulpmiddelen die gebruikt bij je werk. Ook valt de aanpassing in de arbeid aan zwangere werkneemsters en dergelijke hieronder. Ook de arbeids- en rusttijden vallen hieronder.

De normen zijn voornamelijk te vinden in de arbeidsomstandighedenwet Deze wet is vervolgens uitgewerkt in een lange reeks besluiten met detailregels.