Arbitrage

Arbitrage is een vorm van rechtspraak. Dat is een (vaak goedkoper en sneller) alternatief voor een procedure bij de gewone rechter. In plaats van rechters spreken deskundigen (arbiters) uit de branche het recht. Er zijn verschillende arbitragecommissies en arbitrage-instituten. Voorbeelden zijn de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut.

Je kunt niet verplicht worden of iemand dwingen om deel te nemen aan arbitrage. Daarvoor heb je namelijk een afspraak nodig. Dat heet een arbitrageclausule. Wil je weten wat de waarde van een arbitrage-uitspraak is en hoe je die kan afdwingen? Lees dan ons blogartikel: Wat is arbitrage?