Deurwaarder

De deurwaarder is een openbaar ambtenaar die betrokken is bij juridische procedures. Ook wel gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder zorgt ervoor dat een schuld van een schuldeiser kan worden geïnd via een gerechtelijke procedure.

Daarvoor heeft een deurwaarder verschillende wettelijke taken en bevoegdheden. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Het oproepen van een partij om voor de rechter te verschijnen. Dat gebeurt door het laten ondertekenen of achterlaten van een dagvaarding aan de wederpartij;
  • Het betekenen en ten uitvoer leggen van een uitspraak van de rechter;
  • Beslag leggen op goederen;
  • Toezien op de verkoop van goederen die in beslag zijn genomen.

Daarnaast houden veel deurwaarders zich bezig met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Bijvoorbeeld door het versturen van incassobrieven.