Deurwaarder

De deurwaarder, officieel gerechtsdeurwaarder, is een openbaar ambtenaar die betrokken is bij gerechtelijke procedures. Hij zorgt ervoor dat een schuld van een schuldeiser kan worden geïnd via een gerechtelijke procedure.

Een deurwaarder heeft verschillende wettelijke taken en bevoegdheden. De belangrijkste zijn:

  • Dagvaardingen en vonnissen uitreiken aan personen die zijn opgeroepen om zich te verantwoorden voor de rechtbank of om aan een vonnis te voldoen;
  • Beschikkingen van de rechter uitreiken, zoals een beschikking tot het uitvoeren van een gerechtelijk bevel of het betalen van een geldsom;
  • Getuigen horen in het kader van een gerechtelijk onderzoek;
  • Bewijsmateriaal verzamelen en verklaringen afnemen om te gebruiken in een gerechtelijke procedure;
  • Geld incasseren voor schuldeisers, zoals de Belastingdienst of andere crediteuren;
  • Beslag leggen op bezittingen van debiteuren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen;
  • Toezien op de verkoop of verhuur van bezittingen van debiteuren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Daarnaast houden veel deurwaarders zich bezig met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Dit zijn alle werkzaamheden om een vordering te incasseren zonder tussenkomst van een rechter. Denk bijv. aan het telefonisch benaderen van debiteuren, versturen van incassobrieven en treffen van betalingsregelingen.