Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling beslissingen namens een ander neemt. Dit komt voor bij mensen die niet zelfstandig hun mening kunnen vormen of die grote schulden hebben. Als je bijv. in de schuldsanering zit, krijg je een bewindvoerder toegewezen. Ook mensen in een psychiatrische inrichting kunnen onder bewindvoering staan.

Als je wilt dat jouw kinderen, als ze 18 jaar zijn geworden, geen geld uit hun erfenis mogen opnemen, kun je bij een notaris vastleggen dat een vertrouwenspersoon (bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is.