Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling beslissingen namens een ander neemt. Bewind komt voor bij mensen die niet zelfstandig hun mening kunnen vormen of die grote schulden hebben. Bijvoorbeeld als je in de schuldsanering zit, dan heb je een bewindvoerder. Ook mensen in een psychiatrische inrichting kunnen bewindvoering hebben.

Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is.