Financieel recht

Wat is schuldsanering?

Met een schuldsanering is het mogelijk om in 18 maanden met een schone lei te beginnen. Je staat dan onder toezicht en leeft van weinig geld. In uitzonderlijke gevallen kan dit tot 5 jaar worden verlengd.

Hoe lang dan?

Schuldsanering is een periode waarmee je na het doorlopen van een streng traject van 18 maanden schuldenvrij bent. Voor 1 juli 2023 duurde dit nog 3 jaar. Dit houdt in dat je als schuldenaar jouw overgebleven schuld na deze intensieve begeleiding niet meer hoeft te betalen.

Voorkomen, beter dan genezen

Je kunt voorkomen dat je gedwongen in de schuldsanering terecht komt. Als je binnenkort geen rekeningen meer kunt betalen, of als je dat moment al voorbij bent, moet je de schade beperken. Doe dit door een brief aan jouw schuldeisers te sturen. Dat kost niet veel tijd als je onze modelbrieven gebruikt:

Voortraject en schuldsaneringstraject

Om tot de schuldsanering te worden toegelaten moet je eerst een voortraject doorlopen onder begeleiding van een schuldhulpverlener. Hij/zij doet een poging om zonder rechter tot een uitspraak te komen.

Tijdens dit traject kan een bewindvoerder jouw bezittingen verkopen. Jouw openstaande rekeningen en leningen worden hiermee afbetaald. Als beloning voor het succesvol afronden van het traject en op een minimumniveau te hebben geleefd, kan je als gesaneerde opnieuw beginnen.

Schuldsanering aanvragen

Meld je altijd eerst bij je eigen gemeente. Zij bekijken of je ervoor in aanmerking komt. Als dat het geval is, gaat een schuldhulpverlener namens jou bemiddelen bij schuldeisers. Dit wordt een minnelijk traject genoemd. Dat is een ander woord voor ‘vriendelijk’ of ‘zonder dwang’.

Soms krijg je zelfs een lening waarmee je al je schulden in één keer aflost. Er blijft dan nog maar één schuld over, namelijk bij de gemeente. Naast minnelijk is er ook een wettelijk traject. Als het echt niet anders kan, wordt die door de rechter afgedwongen. Kijk op bureauwsnp.nl voor meer informatie.