Boetebeding

Een boetebeding is een onderdeel, een beding, van een overeenkomst. Als één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt is er een boete verschuldigd. Het boetebeding kan zien op de hele overeenkomst, of op bepaalde aspecten. Een bekend beding is het concurrentiebeding. Op overtreding staat dan een boete.