Buitengerechtelijke incassokosten

Rekenmachine

De buitengerechtelijke incassokosten zijn de wettelijk vastgelegde kosten die je van je schuldenaar mag opeisen voor het afdwingen van betaling van de hoofdsom. De wet ziet dit eigenlijk als een vorm van schade die jij lijdt omdat betaling moet afdwingen. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6:96 lid 2 onderdeel c van het Burgerlijk Wetboek.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn dus niet de daadwerkelijke kosten die je maakt voor het inschakelen van een incassobureau, deurwaarder of advocaat. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is namelijk afhankelijk van het geldbedrag dat je opeist.

De wet bepaalt welke kosten zonder afwijkende afspraken gelden. Bij consumenten mag je hiervan niet afwijken. De Autoriteit Consument en Markt houdt hierop toezicht.

Hoe hoger het geldbedrag of de hoofdsom, hoe hoger de buitengerechtelijke incassokosten. Op rechtspraak.nl staat een handig overzicht. Dat is een tabel die regelmatig wordt aangepast.