Buitengerechtelijke incassokosten

De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk vastgelegde kosten die je mag opeisen voor het afdwingen van betaling. De wet ziet dit eigenlijk als een vorm van schadevergoeding. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6:96 lid 2 onderdeel c van het Burgerlijk Wetboek.

Deze incassokosten zijn niet de daadwerkelijke kosten die je maakt voor het inschakelen van een incassobureau, deurwaarder of advocaat. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is namelijk afhankelijk van het geldbedrag dat je opeist.

De wet bepaalt welke kosten zonder afwijkende afspraken gelden. Bij consumenten mag je hiervan niet afwijken. De Autoriteit Consument en Markt houdt hierop toezicht. Hoe hoger het geldbedrag of de hoofdsom, hoe hoger de buitengerechtelijke incassokosten. Op rechtspraak.nl staat een handig overzicht dat regelmatig wordt aangepast.