Centrale ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad staat boven de afzonderlijke ondernemingsraden. In grote bedrijven, die uit meerdere ondernemingen bestaan, kan in iedere onderneming een ondernemingsraad zijn ingesteld. Daarnaast kan een centrale ondernemingsraad zijn ingesteld. Deze is samengesteld uit leden van de ondernemingsraden van de verschillende ondernemingen van het bedrijf. De instelling van een COR is verplicht indien de meerderheid van de betrokken ondernemingsraden dit wenst.