Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere:

Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om advies vragen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het personeelsbeleid, de organisatie en een overname of inkrimping van de onderneming. Soms heeft de OR dus ook adviesrecht over een statutenwijziging.

Een OR is verplicht voor bedrijven met minstens 50 werknemers. Kleinere bedrijven kunnen een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben. Bestaat een onderneming uit verschillende zelfstandige bedrijven dan kan er ook een Centrale Ondernemingsraad zijn. Leden van de ondernemingsraad genieten speciale ontslagbescherming.