Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Home » Woordenboek » Ondernemingsraad
8.0

Betekenis Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer.

hamer notulen

Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere:

Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om advies vragen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het personeelsbeleid, de organisatie en een overname of inkrimping van de onderneming. Soms heeft de OR dus ook adviesrecht over een statutenwijziging.

Een OR is verplicht voor bedrijven met minstens 50 werknemers. Bij kleine ondernemingen kan je een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben.

Bestaat een onderneming uit verschillende zelfstandige bedrijven dan kan er ook een Centrale Ondernemingsraad zijn.

Leden van de ondernemingsraad genieten speciale ontslagbescherming.

Het meervoud van Ondernemingsraad is Ondernemingsraden.
Afkorting van Ondernemingsraad is OR.
De complete formele tekst van deze regeling staan op wetten.nl.
Lees meer over Ondernemingsraad op Wikipedia.
0
Je winkelwagen