Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst is beter bekend onder de afkorting CAO. Het is een overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden. In de collectieve arbeidsovereenkomst staan voor een of meerdere groepen werkgevers de arbeidsvoorwaarden.

De CAO-afspraken gelden alsof de partijen ze zelf zijn overeengekomen. De CAO kan algemeen verbindend zijn verklaard. De minister heeft dan bepaald dat deze voorwaarden voor de hele bedrijfstak gelden.

Ook kunnen de bepalingen van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard.