Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst is beter bekend onder de afkorting CAO. Dit is een overeenkomst tussen werkgever(s) en vakbonden. In de CAO staan voor één of meerdere werkgevers de arbeidsvoorwaarden.

De afspraken gelden alsof de partijen ze zelf zijn overeengekomen. Een CAO kan algemeen verbindend worden verklaard. De minister heeft dan bepaald dat deze voorwaarden voor de hele bedrijfstak gelden. Ook kunnen de bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard.