Arbeidsvoorwaarde

De term arbeidsvoorwaarde komt eigenlijk alleen maar in het meervoud voor. Dit zijn de in acht te nemen voorwaarden bij een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsvoorwaarden zijn juridisch afdwingbare afspraken over loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken. Je vindt ze in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Naast een CAO is er soms ook een arbeidsvoorwaardenregeling.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire zijn de hoofdbestanddelen van de arbeidsovereenkomst. Denk aan loon en vakantiegeld. De secundaire zijn alle andere zaken zoals verlof, opleiding etc.