Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een ondernemingsvorm die het meest lijkt op de vennootschap onder firma (VOF). Net als bij de VOF is een CV geen rechtspersoon. Het is een samenwerkingsverband van minimaal twee personen. De ene is de dagelijkse ondernemer, de beherend vennoot. De andere is de geldschieter, de stille vennoot of commanditaire vennoot. De beherend vennoot is aansprakelijk voor de schulden van de cv.