Commanditaire vennootschap

Geld lening

Een commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm die het meest lijkt op de VOF. Net als bij de vennootschap onder firma is een CV geen rechtspersoon. Het is een samenwerkingsverband van minimaal twee personen. De ene is de dagelijkse ondernemer, de beherend vennoot. De andere is de geldschieter. De stille vennoot of commanditaire vennoot genaamd. De beherend vennoot is aansprakelijk voor de schulden van de cv.