Consignatie

Consignatie is het tijdelijk in bewaring nemen van goederen met het doel deze te verkopen. De eigendom is van de ene partij, de andere partij neemt ze onder zich. Er is een onderscheid met bewaarneming, waarbij het doel juist is om de goederen terug te geven.

Consignatie zie je bijvoorbeeld bij kunsthandel. De kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar. De galerie kan deze verkopen. In de meeste gevallen wordt een vergoeding afgesproken. Dit kan een percentage of een vast bedrag per verkocht product zijn.

Voorbeelden van goederen die in consignatie worden gegeven zijn:

  • Meubels
  • Auto’s
  • Boten
  • Juwelen
  • Kleding
  • DIY-artikelen
  • Tijdschriften

Het is belangrijk dat de consignatienemer (winkel, showroom of galerie) en de consignatiegever (maker of leverancier) afspraken op papier zetten. Met onze model consignatieovereenkomst maak je afspraken over de vergoeding, duur en wie er verantwoordelijk is bij schade.

Goederen die niet worden verkocht gaan terug naar de consignatiegever. De verkoper loopt dus geen risico om met onverkochte voorraad te blijven zitten.

Consignatieovereenkomst

 30,00 excl. btw