Dagvaarding

Een dagvaarding is een processtuk waarmee je een civiele zaak start of aanhangig kan maken bij de rechtbank. Met een dagvaarding roep je jouw wederpartij op om op een bepaalde dag te verschijnen in de dagvaardingsprocedure. Daarnaast vraag je met een dagvaarding aan de rechter om een oordeel te geven over jouw zaak.

Ook de strafzaken beginnen met een dagvaarding. Dan stuurt de Officier van Justitie jou een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Wat kan je met een dagvaarding eisen of krijgen? Bijvoorbeeld een veroordeling van jouw wederpartij voor schadevergoeding. Of dat de rechter oordeelt dat een overeenkomst wel of niet bestaat of is ontbonden. In de dagvaarding zet je niet alleen jouw eisen uiteen, maar ook de onderbouwing van jouw eisen. Je geeft ook aan welke bewijsmiddelen je hebt.

Een dagvaardingsprocedure is een middel om jouw recht af te dwingen. Je kunt een dagvaardingsprocedure voorkomen door gebruik te maken van goede, duidelijke en volledige contracten. Op onze site staan verschillende modelovereenkomsten voor veel verschillende onderwerpen.