Dwaling

Dwaling is een situatie dat iemand een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan. Dit betekent dat de andere partij zaken zodanig anders heeft voorgesteld dat je de overeenkomst niet was aangegaan als je de waarheid had gekend. De wettelijke basis is art. 6:228 BW van het Burgerlijk Wetboek.

Voorbeeld

Je koopt een auto. Pas na de koop kom je erachter dat de kilometerstand flink is teruggedraaid. Als je wist van de juiste kilometerstand had je de auto nooit gekocht. In dat geval is de koop vernietigbaar op grond van dwaling. De koop blijft echter geldig totdat je die vernietigt met een verklaring of een procedure bij de rechter. Pas bij vernietiging heeft de koop vanaf dat moment nooit bestaan. De verkoper moet jou de koopprijs terugbetalen en jij moet de auto teruggeven aan de verkoper. Dat heet de terugwerkende kracht van vernietiging. Download onze brief vernietiging overeenkomst wegens dwaling.