Dwaling

Dwaling is de situatie dat iemand een overeenkomst is aangegaan onder valse voorwendselen. De andere partij heeft zaken zodanig anders voorgesteld dat je de overeenkomst niet was aangegaan als je de waarheid had gekend.

De wettelijke basis is  artikel 228 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:228 BW)

Voorbeeld

Je koopt een auto. Pas na de koop kom je erachter dat de kilometerstand flink is teruggedraaid. Als je wist van de juiste kilometerstand had je de auto nooit gekocht. Je hebt dus gedwaald. Dan is de koop vernietigbaar op grond van dwaling. De koop blijft echter geldig totdat je die vernietigt met een verklaring of een procedure bij de rechter. Pas bij vernietiging heeft de koop vanaf dat moment nooit bestaan. Wat moet er na de vernietiging gebeuren? De verkoper moet jou de koopprijs terugbetalen en jij moet de auto teruggeven aan de verkoper. Dat is de terugwerkende kracht van vernietiging.

Je kan meer lezen over dwaling in Wikipedia