Vernietigbaar

overeenkomst ontbinden

Een rechtshandeling is soms vernietigbaar of aantastbaar. Bijvoorbeeld als je iets (ver)koopt onder dreiging, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden . Pas als de vernietigbare rechtshandeling is vernietigd (door de rechter), heeft de rechtshandeling nooit bestaan. Als je een vernietigbare rechtshandeling wil vernietigen, dan moet je dat binnen een bepaald tijd doen. Na verloop van tijd kan het namelijk zijn verjaard. De rechtshandeling is dan niet meer vernietigbaar.

Naast vernietigbaar heb je ook nietig. Dat gaat nog iets verder. Dan heeft de rechtshandeling helemaal nooit bestaan.