Gevolmachtigde

De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon of organisatie rechtshandelingen uitvoeren.