Gevolmachtigde

Een gevolmachtigde is degene die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. Hiermee kan namens die persoon of organisatie rechtshandelingen worden uitgevoerd. Denk bijv. aan het plaatsen van orders en betalen van facturen tot een bepaald bedrag. Een ander voorbeeld is een boedelvolmacht waarmee iemand een erfenis mag afwikkelen namens de erfgenamen.