Volmacht

Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Je kan nooit meer overdragen dan jezelf rechten hebt. Zo kan je niet iemand zaken laten doen na jouw overlijden, dan heb jij geen rechten meer. Daarvoor heb je een testament nodig.

Verschillende vormen van een volmacht

Er zijn verschillende vormen te onderscheiden:

  1. Een algemene volmacht gebruik je als je wilt dat de gevolmachtigde namens jou niet-nader gespecificeerde rechtshandelingen kan verrichten. Bijvoorbeeld: “mijn financiën beheren als ik daar niet meer toe in staat ben”.
  2. Een bijzondere volmacht geef je om specifieke rechtshandelingen te laten verrichten. Bijvoorbeeld aan de notaris om namens jou een stichting op te richten. Een andere specifieke volmacht is bijvoorbeeld de boedelvolmacht.