Griffier

Een griffier is een juridisch functionaris die rechters ondersteunt. Tijdens een rechtszaak zit die naast een rechter. Hij of zij maakt aantekeningen van alles wat er wordt gezegd tijdens de zitting. Bij het opstellen van een vonnis of uitspraak worden de voorbereidende werkzaamheden verricht en aan de betrokkenen gedeeld.

Ook de planning van zittingen en activiteiten worden door de griffie gedaan. Plat gezegd is het de juridische secretaris en ondersteunde functie bij de rechtbank.