Griffier

De griffier is een juridische functionaris die de rechters ondersteunt. Tijdens een rechtszaak zit de griffier naast de rechter. Deze functionaris maakt aantekeningen van alles wat er wordt gezegd tijdens de zitting. Ook bij het opstellen van het vonnis of de uitspraak doet de griffier voorbereidende werkzaamheden. De griffie is het bureau van de griffier. Ook de planning van zittingen en activiteiten doen ze hier.

Ook andere rechtsprekende of geschillencommissies hebben een griffier. Plat gezegd is het de juridische secretaresse en ondersteunden functie bij de rechtbank.