Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Eén organisatie kan ook verschillende handelsnamen bezitten. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam, maar is dat meestal wel.

Bij de oprichting van de rechtspersoon moet de handelsnaam ook worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.