Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Een organisatie kan ook verschillende handelsnamen bezitten. Deze naam hoeft niet dezelfde te zijn als de statutaire naam, maar is dat meestal wel.

Bij de oprichting van een rechtspersoon moet ook de handelsnaam worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.