Registergoed

Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register, zoals het Kadaster. Op registergoederen kun je een hypotheek of ander recht vestigen. Ook die rechten op een registergoed, zoals een hypotheek op een woning, moet je in het register inschrijven.