Rente

Rente is een vergoeding die je betaalt of ontvangt over het gebruik van geld. Denk aan de rente die je moet betalen voor een lening of krijgt op een spaarrekening. Het rentepercentage wordt op basis van verschillende factoren vastgesteld, zoals de marktomstandigheden, hoogte van het bedrag (hoofdsom), looptijd van de lening en het risico dat de kredietverstrekker neemt.

De kredietverstrekker is degene die het geldbedrag uitleent. Dit kan een bank, andere financiële instelling of particulier zijn. Bij de laatste is sprake van een onderhandse lening. De rente kunnen partijen onderling bepalen. Toch wil de Belastingdienst dat je niet een te laag percentage afspreekt, omdat de lening dan als een schenking wordt gezien. In dat geval ben je schenkbelasting verschuldigd.

Zorg er bij een lening door een particulier dus voor dat de rente marktconform is. Dat wil zeggen dat die ongeveer gelijk is aan wat een bank of andere commerciële kredietverstrekker ook zou vragen. Op onze website vind je modellen voor leningen met een particulier of zakelijk doel.