Rente

percentage rentepercentage

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. De hoogte van de rente is vrij, die kunnen de partijen dus samen bepalen. Dat is in de praktijk niet altijd het geval. De hoogte van de rente die de bank wil hebben is vaak geen onderwerp van onderhandeling. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Daarnaast bestaat ook de wettelijke rente, die is vaak opgenomen in contracten. De hoogte van de wettelijke rente is door de minister van Justitie bepaald.

Je berekent de rente over de hoofdsom.