Informatierecht

Het informatierecht van de ondernemingsraad (OR) houdt in dat de OR het recht heeft om alle benodigde informatie te ontvangen van de werkgever die nodig is om haar taken goed uit te voeren. Zij heeft dat recht bij alle onderwerpen waarover de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen: alle belangrijke bedrijfsorganisatorische en financiële beslissingen en personeelsbeleid. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in Nederland.

De werkgever is verplicht om de OR tijdig en volledig te informeren over zaken die de organisatie en de werknemers aangaan. Het doel is dat hierdoor goed geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen en effectief overleg kan worden gevoerd over belangrijke kwesties binnen het bedrijf.