Informatierecht

Het informatierecht is het recht van de ondernemingsraad op informatie. Zij heeft dat recht bij alle onderwerpen waarover de ondernemingsraad adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen; belangrijke bedrijfsorganisatorische en financiële beslissingen en personeelsbeleid.