Instemmingsrecht

Instemmingsrecht is het belangrijkste recht van een ondernemingsraad (OR). Ten aanzien van een aantal onderwerpen geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de OR daarmee instemt. Doet hij dat wel, dan is het besluit nietig. Dit betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is gekomen.

Wanneer de OR weigert in te stemmen met een besluit, dan kan de bestuurder van de onderneming de kantonrechter vragen om het besluit toch door te zetten. De uitspraak van de rechter is bindend.