Instemmingsrecht

Instemmingsrecht

Home » Woordenboek » Instemmingsrecht
8.0

Betekenis Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht dat een ondernemingsraad heeft. Ten aanzien van een aantal onderwerpen geldt dat de werkgever een regeling niet mag instellen, wijzigen of intrekken, zonder dat de ondernemingsraad daarmee instemt. Doet hij dat wel, dan is zijn besluit nietig. Dat betekent dat het besluit in het geheel niet tot stand is gekomen.

Wanneer de ondernemingsraad weigert in te stemmen met een besluit, dan kan de bestuurder van de onderneming de kantonrechter vragen om het besluit toch te mogen nemen. De uitspraak van de kantonrechter is bindend.

Het meervoud van Instemmingsrecht is instemmingsrechten.
0
Je winkelwagen