Medezeggenschap

Medenzeggenschap is het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Die medezeggenschap kan via een ondernemingsraad of ander orgaan. Er is de Wet op de ondernemingsraden, waarin het recht op informatie, overleg, advies en instemming is geregeld. Er is ook het enquêterecht van het Burgerlijk Wetboek.