Jaarrekening

Een jaarrekening is een document dat jaarlijks wordt gepubliceerd door een bedrijf of non-profitorganisatie. Hierin worden financiële resultaten en prestaties van het afgelopen boekjaar samengevat. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en continuïteit.

Het biedt stakeholders, zoals investeerders, werknemers, klanten en overheidsinstanties, inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van de organisatie. Bv’s en nv’s moeten de jaarrekening vaststellen en vervolgens verplicht deponeren bij de KvK. Vaak maakt de rekening onderdeel uit van een breder bestuursverslag.