Aandeelhoudersvergadering

De formele benaming van een aandeelhoudersvergadering is Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering. Op die vergadering stellen de aandeelhouders de jaarstukken vast.

De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Je kan ook schriftelijk besluiten nemen. Zeker bij een BV is dat meestal het geval. Zelfs als je in je eentje alle aandelen hebt, zoals de DGA, moet je een aantal officiële besluiten nemen. Denk aan het vaststellen van de jaarcijfers.