Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden staat onder welke voorwaarden goederen of diensten worden geleverd aan een afnemer. Dus welke rechten en verplichtingen de kopende partij bij de levering van een product heeft. Dit is een set standaard of aanvullende afspraken die een verkoper of dienstverlener gebruikt voor meerdere overeenkomsten. Meestal worden die als bijlage bij een offerte of als bijlage aan een contract toegevoegd.

Voorbeeld

Levertijd, bezorging en annulering van de bestelling maken standaard deel uit van de leveringsvoorwaarden. In eerste instantie bepaalt de verkoper wat er in komt te staan. De wettelijke term is algemene voorwaarden. Maar let op: in de praktijk bedoelen bedrijven soms ook het deel van de voorwaarden dat alleen over de levering van producten gaat, dus niet de transactie.