Loon

Loon is de tegenprestatie voor het verrichten van arbeid. Het wordt door de werkgever uitbetaald en bestaat uit verschillende componenten, zoals salaris, vakantiegeld, dertiende maand en bonus. Fooi hoort daar bijv. niet bij.

Het Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 2 bevat voorschriften over alles dat te maken heeft met het loon. Welke vormen er zijn en de wijze waarop het moet worden uitbetaald. De hoogte is afhankelijk van factoren zoals ervaring, opleiding, functie en de arbeidsmarkt. Vaak staan daarover richtlijnen in een CAO.