Loon

Het loon is de tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Fooi, bijvoorbeeld, behoort niet tot het loon. Het Burgerlijk Wetboek bevat de voorschriften over alles dat te maken heeft met het loon. Welke vormen van loon zijn er, de wijze waarop het moet worden uitbetaald.