Loonvordering

Een werknemer kan een loonvordering op zijn werkgever instellen om achterstallig loon op te eisen. Dit kan om verschillende redenen, zoals het niet op tijd betalen van het salaris, het niet uitbetalen van overuren of het niet verstrekken van de afgesproken bonussen. Hiervoor kun je onze modelbrieven bij te late betaling loon of geen vakantiegeld gebruiken.

Een loonvordering kan tot juridische stappen leiden als de werkgever in gebreke blijft. In dat geval kan er een advocaat worden ingeschakeld om de rechten van de werknemer te beschermen en het verschuldigde loon te innen. Werknemers hebben namelijk het recht om tijdig en correct betaald te worden voor hun arbeid.