Loonvordering

Een loonvordering stel je in als er geen loon is betaald. De werknemer is van mening dat het wel had moeten gebeuren.

Er zijn veel redenen om een loonvordering in te stellen. Bijvoorbeeld als geen loon is betaald of er is te weinig loon ontvangen. Ook komt het voor dat de werkgever de werknemer op staande voet heeft ontslagen, terwijl de werknemer van mening is dat daarvoor geen goede reden is. De werknemer doet dan een beroep op de nietigheid van het ontslag en vordert loon.