Minderjarig

Als een kind nog geen 18 jaar is, is het minderjarig. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren, dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.
De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek dat heet handlichting. Een verzoek tot handlichting tref je aan op onze site.
Je kunt niet stoppen met de zorg als jouw kind 18 jaar is. Je bent verplicht nog enkele jaren (financieel) te zorgen.