Minderjarig

Als een kind nog geen 18 jaar is, is die minderjarig. In Nederland wordt een persoon als meerderjarig beschouwd als hij of zij 18 jaar oud is. Minderjarigen zijn nog niet handelingsbekwaam en kunnen daarom geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd door een wettelijke vertegenwoordiger, meestal de ouders, worden gedaan. De rechter kan minderjarigheid in sommige situaties op verzoek opheffen. Dit doe je door handlichting aan te vragen.

In Nederland blijven ouders over het algemeen financieel verantwoordelijk voor hun kinderen, zelfs nadat ze 18 jaar oud zijn geworden. Dit betekent dat zij verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud, zoals huisvesting, voedsel, onderwijs en andere noodzakelijke uitgaven, totdat het volwassen kind financieel onafhankelijk of 21 jaar oud is.

De exacte verplichtingen zijn afhankelijk van de omstandigheden en worden soms door de rechter bepaald. Ouders worden geacht bij te dragen aan de kosten naar draagkracht. Als er geschillen zijn over de financiële ondersteuning van een volwassen kind, kan dit worden besproken en mogelijk door de rechter worden beslist.