Naamloze Vennootschap

Een naamloze vennootschap (nv) is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het bedrijf als zelfstandige entiteit wordt beschouwd, los van de personen die erbij betrokken zijn.

De belangrijkste kenmerken van een naamloze vennootschap zijn:

  1. Aandelenkapitaal: het kapitaal is verdeeld in aandelen. Die zijn vrij verhandelbaar en vertegenwoordigen het eigendom van de onderneming. Vaak heeft de nv een beursnotering.
  2. Aandeelhouders: dit zijn de eigenaren van de onderneming. Zij zijn verantwoordelijk voor het kapitaal en hebben invloed op besluiten via de algemene vergadering.
  3. Bestuur: de Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Daarnaast kan er een Raad van Commissarissen (RvC) zijn die toezicht houdt.
  4. Aansprakelijkheid: aandeelhouders zijn over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Die is beperkt tot het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd in de aandelen.

Het verschil met een besloten vennootschap (bv) is dat een bv een besloten karakter heeft, wat betekent dat het aantal aandeelhouders beperkt is en dat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. De keuze tussen een bv en een nv hangt af van factoren zoals de omvang, financieringsbehoefte en mate van flexibiliteit en complexiteit die de onderneming vereist.