Nalatenschap

Ander woord voor erfenis. Het omvat alles wat iemand achterlaat na zijn overlijden. Dit kan onder andere bestaan uit bezittingen, geld, schulden en verplichtingen. De nalatenschap wordt verdeeld volgens de wensen die iemand heeft opgeschreven in zijn testament, of volgens de wet als er geen testament is.