Nalatenschap

Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.